PRIVACY
POLICY

Privacy verklaring


Via vpgc.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VPGC vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
Wij jou eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
Wij passende beveiligingsmaatregelen nemenom je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
Wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

VPGC is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij een bezoek aan vpgc.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jouw worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Nationaliteit

DOELEINDEN
Afspraak maken
Om uw afspraakverzoek in behandeling te kunnen nemen, verzamelen we uw gegevens.

Communicatie
Om de communicatie omtrent jouw vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.

Marketing (indien toestemming)
Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.

Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van jouw IP-adres en adresgegevens. Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van jouw bestelling, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover lees je meer in deze privacyverklaring.

RECLAME
Wij kunnen je na toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van VPGC.

CONTACT EN NIEUWSBRIEF
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon en social media). Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je stuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden

PUBLICATIE
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van jouw gegevens wordt gewaarborgd middels een verwerkersovereenkomst tussen Bridle2fit en de partner. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van je internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

CONTACTGEGEVENS
Veterinair Paardengebitscentrum (VPGC BV)
Bevelandsestraat 186
2583 JB DEN HAAG
NEDERLAND

KVK 64969800